Na co se často ptáte

První den menstruačního cyklu, je první den vašeho krvácení. Pokud jste začala krvácet po 18. hodině večerní, počítá se jako první den až den následující.

Existují různé druhy stimulačních preparátů, které se většinou kombinují. Mohou být ve formě nosních sprejů nebo ve formě injekcí, které jsou aplikovány subkutánně (pod kůži).

Léčba neplodnosti je často dlouhodobá a pracovní neschopnost se tudíž vztahuje jen na ty situace, kdy profesní fyzická či psychická zátěž může ovlivnit negativně samotnou léčbu. Jde o stimulaci ovárií za účelem odběru vajíček a dobu po odběru, do průkazu či vyloučení těhotenství.

Důvodem k jejich vysazení je vždy negativní výsledek těhotenského testu. Léčbu ovšem nevysazujte sami, ale vždy se poraďte s lékařem.

Nejdříve cca 11.-12. den, ideální je provedení testu z krve 14. den po ET. Po IUI dokonce stačí, pokud test provedete až se zpožděním menstruace. Důležitá je opakovaná kontrola a kontrola ultrazvukem, kterou vyloučíme mimoděložní těhotenství.

Záleží na druhu léčby a intenzitě hormonální stimulace vaječníků. Většinou je vhodné nejméně 2-3 cykly vynechat, aby si vaječníky mohly „odpočinout“ a při příští stimulaci zase dobře reagovaly na léčbu.

Vajíčka jsou oplodnění schopná přibližně 24 hodin, ale k oplodnění dochází pravděpodobně během prvních 8-12 hodin. Spermie zůstávají v ženském pohlavním ústrojí i přes 5 dní, ale největší schopnost oplodnit vajíčko mají během prvních 48 hodin.

Zdravotní pojišťovny přispívají na léčbu pacientkám do 39. narozenin (tedy do 38 let a 364 dní věku). Podle počtu embryí, které jsou přenášeny při embryotransferu, přispívají zdravotní pojišťovny na 3 nebo 4 kompletní cykly. 4 cykly jsou hrazené pouze v případě, kdy bylo ve všech případech přenášeno pouze jedno embryo. Některé laboratorní techniky ale ze všeobecného zdravotního pojištění hrazeny nejsou (tj. prodloužená kultivace, ICSI, asistovaný hatching, kryokonzervace a PGD, pokud k němu není indikace).

Pro mimotělní oplození není manželský svazek podmínkou. Podle platné legislativy je ovšem vyžadována písemná žádost o léčbu s podpisem obou partnerů páru tvořeného mužem a ženou, a to i v případě, kdy je nezbytné při léčbě neplodnosti použít darované pohlavní buňky.

Za normální výsledek spermiogramu se považuje alespoň 15 miliónů spermií v 1 ml ejakulátu, z nichž je alespoň 32 % pohyblivých progresivně a 4 % normálně utvořených. Hodnoty spermiogramu mohou kolísat, proto je vhodné při abnormálním nálezu vyšetření opakovat po 1-3 měsících.

Záleží vždy na okolnostech. Pokud šlo o spontánní ukončení těhotenství v časném stádiu a potrat proběhl bez dalších zdravotních komplikacích, je možné zahájit další pokus téměř ihned. Je ale třeba konzultovat zdravotní stav se svým lékařem. Pokud šlo o potrat řešený instrumentální revizí děložní dutiny, tak se doporučuje časová rezerva 3-4 měsíce.

Pokud chcete zahájit další pokusy o otěhotnění v případě, že jste spontánně porodila, případně porod proběhl Císařským řezem, jsou intervaly jiné. Po spontánním porodu se doporučuje interval 6 měsíců, po Císařském řezu 12 měsíců. Na počátku terapie je nutné si uvědomit, že není možné kojit.

Za většinu léků je třeba podle vyhlášky uhradit i doplatek, jehož výše je závislá na druhu léčiva a na lékárně, kde si přípravek vyzvedáváte. Všeobecně se doporučuje vyzvedávat tyto specifické léky v lékárně, která je buď součástí zařízení nebo je mu velmi blízko. Dokáže totiž získat tyto specifické léky za výhodnější doplatky než běžná lékárna.

Pojišťovnou jsou plně hrazena ultrazvuková vyšetření, pokud jsou provedeny maximálně 4 vyšetření za 3 měsíce, případně 7 za 12 měsíců - toto platí v rámci běžné péče, kontrol, plánování nitroděložní inseminace, či kryotransferů. V případě, že je jich provedeno více, je třeba počítat s finanční spoluúčastí. V rámci cyklu umělého oplodnění je výše úhrady UZ vyšetření plná. Terapie je nastavena tak, aby ve většině případů stačil počet UZ vyšetření hrazených pojišťovnou. Dále je pojišťovnou hrazeno krevní vyšetření, odběr oocytů v celkové anestezii a embryotransfer 3. den kultivace embryí. Na stimulační léky jsou doplatky. Nadstandardní laboratorní metody (například ISCI, PICSI, prodloužená kultivace embryí, TESE, MESA, Asistovaný Hatching) nejsou pojišťovnou hrazeny vůbec.

Ano. Zdravotní péče poskytnutá v souvislosti s umělým oplodněním je hrazena z veřejného zdravotního pojištění ženám s oboustrannou neprůchodností vejcovodů ve věku od 18 do 39 let, ostatním ženám ve věku od 22 do 39 let. Výkony asistované reprodukce jsou podle zákona č. 48/1997 Sb. hrazeny z veřejného zdravotního pojištění na základě doporučení registrujícího ženského lékaře.

Ano, sperma si lze nechat vyšetřit i preventivně. Doporučujeme zapojit se do projektu Muži činu, se kterým spolupracujeme. 

Máte dotaz?

Rádi vám pomůžeme s vaším dotazem, či vás objednáme na konzultaci.

Napište nám
Napište nám