Právní ujednání

Vydavatel

PRONATAL, s.r.o.
Antala Staška 1670/80
140 00 Praha 4
www.pronatal.cz

Společnost je zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 29055
IČ: 04614283
DIČ: CZ61250813
Člen skupiny MEDICON Group

Varování k ochraně autorských práv a práv k ochranným známkám

Webová stránka pronatal.cz obsahuje široké spektrum informací. Nicméně technické požadavky související s internetem jsou takové, že společnost PRONATAL s.r.o. nemůže převzít žádnou odpovědnost za možné odchylky od originálních textů, ani nemůže garantovat jejich úplnost, správnost a/nebo aktuálnost. Dále si společnost PRONATAL s.r.o. zachovává všechna práva k takovým informacím. 

Rozlišovací znaky jako například značkové názvy (zejména názvy produktů) a loga společností uváděné na této webové stránce jsou pravděpodobně chráněny zákonem. Zde jsou opět všechna práva společnosti PRONATAL s.r.o. vyhrazena. Informace smí být pouze stahovány a ukládány. Jakékoliv formy obchodního / komerčního použití, jako např. předávání třetím stranám nebo jiné druhy šíření, rozmnožování či doplňování jsou přísně zakázány.  

Vyloučení odpovědnosti

Informace na našich webových stránkách pravidelně kontrolujeme a aktualizujeme. Nicméně nelze plně vyloučit chyby a přehlédnutí. Tudíž nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za aktuálnost nebo úplnost poskytovaných informací. Totéž platí pro všechny další a jiné webové stránky, na které je odkazováno prostřednictvím tzv. „links“. Nemůžeme převzít žádnou odpovědnost za obsah jakýchkoliv jiných stránek, které je možno navštívit prostřednictvím odkazů umístěných na naše stránky. Dále si vyhrazujeme právo měnit a/nebo doplňovat poskytované informace bez předchozího upozornění.  

Copyright

Obsah a struktura našich webových stránek jsou chráněny zákonem o autorských právech. Jakékoliv reprodukování informací nebo dat, zejména používání ilustrací nebo textů, ať už plně nebo částečně, vyžadují výslovné předchozí povolení z naší strany.  

Prohlášení o zachování důvěrnosti

Se všemi daty a informacemi, které obdržíme v reakcích na tyto webové stránky, budeme nakládat přísně důvěrně. Data mohou být ukládána a elektronicky zpracovávána například k tomu, abychom vám mohli zaslat požadované brožury nebo informace o produktech. Zadaná data nebudou poskytována třetím stranám mimo společnost PRONATAL s.r.o. 

Elektronické odkazy

Jako poskytovatel obsahových informací odpovídá společnost PRONATAL s.r.o. dle obecného práva za obsah informací poskytovaných k dalšímu použití. Nicméně je třeba rozlišovat mezi naším vlastním obsahem a odkazy na obsahy jiných externích poskytovatelů.  Ačkoliv společnost PRONATAL s.r.o. poskytuje přístup k externím obsahům například prostřednictvím odkazů, může být naše společnost volána k odpovědnosti za takové cizí obsahové informace pouze tehdy, jestliže si byla vědoma jejich nezákonné nebo kriminální povahy, a dále tehdy, když bylo technicky možné a přiměřené, aby společnost PRONATAL s.r.o. zabránila používání takových nezákonných nebo kriminálních informací.

© PRONATAL s.r.o.

 

 

Napište nám