Ceník výkonů

 

Ceník je platný pro pacienty pojištěné u zdravotních pojišťoven v ČR

IVF cykly jsou hrazeny pacienty, kteří již nemají nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění dle Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je prováděna nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.

 

Kompletní IVF cyklus - bez úhrady ZP
IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů
IVF cyklus bez zisku oocytů
IVF cyklus bez ET

Zahrnuje: konzultaci při zahájení IVF cyklu, eventuálně gynekologické vyšetření, vypracování stimulačního protokolu, UZ kontroly během stimulace, spermiogram, přípravu spermií, odběr oocytů, ET

26 000 Kč
3 000 Kč
11 000 Kč
15 000 Kč

IVF cyklus s minimální stimulací do 2 oocytů
IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů
IVF cyklus bez zisku oocytů
IVF cyklus bez ET

Zahrnuje: konzultaci před zahájením IVF cyklu, eventuálně gynekologické vyšetření, vypracování stimulačního protokolu, UZ kontroly během stimulace, spermiogram, přípravu spermií, odběr oocytů, ET

18 000 Kč
3 000 Kč
7 000 Kč
11 000 Kč

IVF cyklus nativní
IVF cyklus bez zisku oocytů
IVF cyklus bez ET

Zahrnuje: konzultaci před zahájením IVF cyklu, eventuálně gynekologické vyšetření, spermiogram, přípravu spermií, odběr oocytů, ET

15 000 Kč
4 000 Kč
11 000 Kč

Kryoembryotransfer (zamražených vlastních embryí)
6 900 Kč

Zvýhodněný balíček nadstandardních výkonů č. I (zvýhodněný o 1 000 Kč)
Zahrnuje: ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue

14 000 Kč

Zvýhodněný balíček nadstandardních výkonů č. II (zvýhodněný o 2 000 Kč)
Zahrnuje: ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue, PrimoVision

16 500 Kč

Zvýhodněný balíček nadstandardních výkonů č. III (zvýhodněný o 3 000 Kč) - TOP IVF
Zahrnuje: PICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue, PrimoVision, AH

23 000 Kč

Pacientka s nárokem na úhradu IVF ze zdravotního pojištění

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek), doplatek na Echokatetr, stacionář

Nezahrnuje:Případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

Garance: Program garance zaručuje příjemkyni všechny oocyty ze stimulace dárkyně a následně minimálně 2 embrya vhodná k transferu. To vše za předpokladu dostatečné kvality spermií (normospermie)

39 800 Kč

Pacientka s nárokem na úhradu IVF ze zdravotního pojištění - včetně nadstandardních výkonů (balíček zvýhodněný o 1 800 Kč)

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně), doplatek na Echokatetr, stacionář, ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue

Nezahrnuje: Případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

Garance: Program garance zaručuje příjemkyni všechny oocyty ze stimulace dárkyně a následně minimálně 2 embrya vhodná k transferu. To vše za předpokladu dostatečné kvality spermií (normospermie).

53 000 Kč

Pacientka bez nároku na úhradu IVF ze zdravotního pojištění

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně), Echokatetr, stacionář, stimulační léky pro dárkyni, SPG partnera, přípravu spermií

Nezahrnuje: Případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

Garance: Program garance zaručuje příjemkyni všechny oocyty ze stimulace dárkyně a následně minimálně 2 embrya vhodná k transferu. To vše za předpokladu dostatečné kvality spermií (normospermie).

89 800 Kč

Darování oocytů pro pacientky pojištěné v ČR - samoplátci - včetně nadstandardních výkonů (balíček zvýhodněný o 1 800 Kč)

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně), Echokatetr, stacionář, stimulační léky pro dárkyni, SPG partnera, přípravu spermií, ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue

Nezahrnuje: Případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

Garance: Program garance zaručuje příjemkyni všechny oocyty ze stimulace dárkyně a následně minimálně 2 embrya vhodná k transferu. To vše za předpokladu dostatečné kvality spermií (normospermie).

103 000 Kč
Kryoembryotransfer darovaných embryí (max. 2 embrya)
38 000 Kč
ICSI u jediného oocytu
3 000 Kč
ICSI do 10 oocytů
8 000 Kč
ICSI každý oocyt nad 10
800 Kč
PICSI u jediného oocytu
6 000 Kč
PICSI do 10 oocytů (včetně ICSI)
12 000 Kč
PICSI každý další oocyt nad 10 (včetně ICSI)
1 200 Kč
Asistovaný hatching (bez ohledu na počet embryí)
3 500 Kč
Prodloužená kultivace embryí (nad 48 hodin)
3 500 Kč
Kryokonzervace embryí, oocytů, tkání, spermií
5 000 Kč
Kryokonzervace embryí, oocytů včetně vitrifikace 1 straw
7 000 Kč
Vitrifikace každé další straw (připočítává se ke kryokonzervaci)
2 000 Kč
Poplatek za skladování kryokonzervovaného materiálu za každý započatý kalendářní rok
1 000 Kč
Poplatek za skladování kryokonzervovaného materiálu s pozitivními STD testy nebo bez STD testů za každý započatý kalendářní rok
4 000 Kč
Export vzorků z našeho centra - poplatek za administrativu
1 000 Kč
Primo Vision (kontinuální sledování embryí, pohovor)
3 500 Kč
EmbryoGlue
3 500 Kč
Embryogen
3 500 Kč
Echokatetr k embryotransferu (samoplátce)
1 500 Kč
Echokatetr k embryotransferu - doplatek (v případě ET hrazeného ZP)
500 Kč
Social freezing - cyklus pro kryokonzervaci oocytů
Vitrifikace každé další straw

25 000 Kč
2 000 Kč

Úhrada v den rozpisu stimulace
3 000 Kč
Úhrada v den OPU
22 000 Kč

Zahrnuje: konzultaci před zahájením stimulace, vypracování stimulačního protokolu, UZ během stimulace, odběr oocytů, vitrifikaci do 2 straw, skladování maximálně 5 roků
Nezahrnuje: stimulační léky, anestezii a staiconář

Výpis ze zdravotnické dokumentace na vlastní žádost
350 Kč
Vypracování optimálního stimulačního protokolu v AR (IVF)
350 Kč
Porada s partnerským párem o možnosti léčby sterility - vstupní pohovor
1 000 Kč
Ultrazvukové vyšetření
350 Kč
AMH
500 Kč
HCG test
100 Kč
Inseminace (nezahrnuje přípravu spermií)
2 000 Kč
Stacionář
300 Kč
Anestezie
2 000 Kč
Transvaginální hydrolaparoskopie
4 600 Kč
Redukce vícečetné gravidity (zahrnuje stacionář, antibiotika)
4 000 Kč
Punkce cysty vaječníku (zahrnuje pohovor, nezahrnuje anestezii, stacionář)
2 000 Kč
RCUI (nezahrnuje anestezii a stacionář)
450 Kč
Kompletní spermiogram
580 Kč
Mar test
640 Kč
Rozšířené vyšetření ejakulátu (STRIMAR)
2 500 Kč
Dávka spermií dárce pro IUI
4 000 Kč
Dávka spermií dárce pro ICSI
2 000 Kč
Příprava spermií k inseminaci
2 000 Kč
Vyšetření fragmentace DNA spermií
4 000 Kč
Test HBA nepřímé vyšetření na DNA fragmentaci, test zralosti
2 500 Kč
-
-

ERA-1 Základní cena
Vyšetření prvního vzorku pacientky (zahrnuje pohovor, odběr vzorku včetně konzultací s ohledem na indikaci a výsledky vyšetření, pipelu k odběru endometria, odběrovou soustavu, dopravné/poštovné)

22 488 Kč

ERA-2 Snížená cena
Vyšetření druhého vzorku od stejné pacientky - uplatňuje se v případě druhého upřesňujícího vyšetření, pokud byl výsledek z prvního odběru „pre-receptivní“ nebo „post-receptivní“ (zahrnuje pohovor, odběr vzorku včetně konzultací s ohledem na indikaci a výsledky vyšetření, pipelu k odběru endometria, odběrovou soustavu, dopravné/poštovné)

18 848 Kč

ERA-3 Snížená cena
Třetí a další vzorek od stejné pacientky - uplatňuje se v případě třetího a dalšího vyšetření, pokud byl výsledek z prvního odběru „pre-receptivní“ nebo „post-receptivní“ (zahrnuje pohovor, odběr vzorku včetně konzultací s ohledem na indikaci a výsledky vyšetření, pipelu k odběru endometria, odběrovou soupravu, dopravné/poštovné)


(
13 388 Kč
Ultrazvukové vyšetření 1. trimestr – bez indikace lékařem
1 000 Kč
Ultrazvukové vyšetření 2. trimestr – bez indikace lékařem
1 300 Kč
Ultrazvukové vyšetření 3. trimestr – bez indikace lékařem
1 000 Kč
Vypálení obrázků z UZ na CD
100 Kč
Genetická konzultace k indikaci CVS AMC
1 448 Kč
UZ vyšetření a odběr AMC
1 531 Kč
Laboratorní vyšetření AMC
17 910 Kč
UZ vyšetření pro odběr CVS
938 Kč
Laboratorní vyšetření CVS
20 043 Kč

Biopsie buněk pro PGS/PGD bez omezení počtu embryí
Nezahrnuje: prodlouženou kultivaci, AH

11 000 Kč

Preimplantační screening aneuploidií 8 chromozomů metodou FISH (PGS - FISH)
Vyšetřované chromozomy: X, Y, 13, 18, 21 a 22 bez omezení počtu embryí
Nezahrnuje: biopsii

35 000 Kč

Preimplantační screening aneuploidií 5 chromozomů metodou FISH (PGS - FISH)
Vyšetřované chromozomy: X, Y, 13, 18, 21 bez omezení počtu embryí
Nezahrnuje: biopsii

27 000 Kč

Preimplantační diagnostika translokací metodou FISH
Vyšetření translokace specifickými DNA sondami včetně vyšetření 5 dalších chromozomů X, Y, 13, 18 a 21. Bez omezení počtu embryí.

Nezahrnuje: biopsii
60 000 Kč

Preimplantační vyšetření 24 chromozomů (PGS) metodou NGS, popř. arrayCGH (24sure V3, Illumina)
Umožňuje vyšetřit i Roberstonské translokace (RT).

Nezahrnuje: biopsii, prodlouženou kultivaci, AH
do 4 embryí
49 000 Kč
5-8 embryí
74 000 Kč
každé další embryo
7 000 Kč

Preimplantační vyšetření monogenních chorob (nepřímou genetickou diagnostikou - PGH)
Nezahrnuje: biopsii

Příprava metody, testování rodiny (pouze před 1. PGD cyklem)
9 000 Kč
Příprava metody, testování spermií v případě de novo mutace
15 000 Kč
PGD na embryích
67 500 Kč