Ceník výkonů

 

Ceník je platný pro pacienty pojištěné u zdravotních pojišťoven v ČR

IVF cykly jsou hrazeny pacienty, kteří již nemají nárok na úhradu z veřejného zdravotního pojištění dle Zákona č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění.

Úhrada z veřejného zdravotního pojištění je prováděna nejvíce třikrát za život, nebo bylo-li v prvních dvou případech přeneseno do pohlavních orgánů ženy nejvýše 1 lidské embryo vzniklé oplodněním vajíčka spermií mimo tělo ženy, čtyřikrát za život.

 

Stáhnout ceník výkonů (PDF)

Kompletní IVF cyklus - bez úhrady ZP

32 500 Kč

IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů

3 000 Kč

IVF cyklus bez zisku oocytů

13 000 Kč

IVF cyklus bez ET

_______________

Zahrnuje: konzultaci při zahájení IVF cyklu, eventuálně gynekologické vyšetření, vypracování stimulačního protokolu, UZ kontroly během stimulace, spermiogram, přípravu spermií, odběr oocytů, ET
Nezahrnuje: stimulační léky, anestezii, stacionář, Echokaketr

 

17 000 Kč

IVF cyklus s minimální stimulací do 2 oocytů

21 000 Kč

IVF cyklus přerušený před odběrem oocytů

3 000 Kč

IVF cyklus bez zisku oocytů

7 000 Kč

IVF cyklus bez ET

Zahrnuje: konzultaci před  zahájením IVF cyklu, eventuálně gynekologické vyšetření, vypracování stimulačního protokolu, UZ kontroly během stimulace, spermiogram, přípravu spermií, odběr oocytů, ET

12 000 Kč

IVF cyklus nativní

16 000 Kč

IVF cyklus bez zisku oocytů

4 000 Kč

IVF cyklus bez ET

Zahrnuje: konzultaci před zahájením IVF cyklu, eventuálně gynekologické vyšetření, spermiogram, přípravu spermií, odběr oocytů, ET

12 000 Kč

Kryoembryotransfer (zamražených vlastních embryí)

7 800 Kč

Zvýhodněný balíček nadstandardních výkonů č. I (zvýhodněný o 1 000 Kč)

Zahrnuje: ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue

14 500 Kč

Zvýhodněný balíček nadstandardních výkonů č. II (zvýhodněný o 2 000 Kč)

Zahrnuje: ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue, Primovision

19 000 Kč

Zvýhodněný balíček nadstandardních výkonů č. III (zvýhodněný o 3 000 Kč) - TOP IVF

Zahrnuje: PICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue, Primovision, AH

23 000 Kč

Výkony nezbytné v souvislosti s PGS/PGD (možno využít pouze při PGS/PGD)

Zahrnuje: Biopsii buněk, ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, Time-lapse, AH
Nedojde-li k biopsii v souvislosti s PGS/PGD vratka - 9 000 Kč

29 500 Kč

Stacionář

300 Kč

ENTONOX - inhalační analgezie

550 Kč

Anestezie

2 000 Kč

Pacientka s nárokem na úhradu IVF ze zdravotního pojištění

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně), doplatek na Echokatetr, stacionář

Nezahrnuje: Případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

41 000 Kč

Pacientka s nárokem na úhradu IVF ze zdravotního pojištění - (zvýhodněný balíček o 1 800 Kč) včetně nadstandardních výkonů

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně), doplatek na Echokatetr, stacionář, ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue

Nezahrnuje: Případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

54 500 Kč

Pacientka bez nároku na úhradu IVF ze zdravotního pojištění

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně), Echokatetr, stacionář, stimulační léky pro dárkyni, SPG partnera, přípravu spermií

Nezahrnuje: případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

 

92 500 Kč

Darování oocytů pro pacientky pojištěné v ČR - samoplátci - (zvýhodněný balíček o 1 800 Kč) včetně nadstandardních výkonů

Zahrnuje: náklady spojené s dárkyní (odměnu dárkyni za účelně vynaložené náklady spojené s darováním, koordinační poplatek, vyšetření dárkyně), Echokatetr, stacionář, stimulační léky pro dárkyni, SPG partnera, přípravu spermií, ICSI do 10 oocytů, prodlouženou kultivaci, EmbryoGlue

Nezahrnuje: případné doplatky za léky příjemkyně a kryokonzervaci nebo vitrifikaci embryí hrazený v den ET

110 000 Kč

Kryoembryotransfer darovaných embryí (1 embryo)

Zahrnuje: konzultaci před KET, rozmražení embryí a KET, Echokatetr

Nezahrnuje: léky, vyšetření, UZ, stacionář

30 000 Kč

Kryoembryotransfer darovaných embryí (2 embrya)

Zahrnuje: konzultaci před KET, rozmražení embryí a KET, Echokatetr

Nezahrnuje: léky, vyšetření, UZ, stacionář

55 000 Kč

ICSI u jediného oocytu

3 000 Kč

ICSI do 10 oocytů

8 000 Kč

ICSI každý oocyt nad 10

800 Kč

PICSI u jediného oocytu

6 000 Kč

PICSI do 10 oocytů (včetně ICSI)

12 000 Kč

PICSI každý další oocyt nad 10 (včetně ICSI)

1 200 Kč

Asistovaný hatching (bez ohledu na počet embryí)

3 500 Kč

Prodloužená kultivace embryí (nad 48 hodin)

3 500 Kč

Kryokonzervace spermií (nezahrnuje poplatek za skladování)

5 000 Kč

Kryokonzervace tkání (nezahrnuje poplatek za skladování)

8 000 Kč

Kryokonzervace embryí, oocytů včetně vitrifikace 2 embryí do 2 straw (nezahrnuje poplatek za skladování)

8 000 Kč

Re-kryo (zahrnuje 1 straw, nezahrnuje poplatek za skladování)

7 000 Kč

Vitrifikace každé další straw (připočítává se ke kryokonzervaci)

2 000 Kč

Žádost o vitrifikaci po jednom embryu

Poplatek za skladování kryokonzervovaného materiálu za každý započatý kalendářní rok

1 000 Kč

Poplatek za skladování kryokonzervovaného materiálu s pozitivními STD testy nebo bez STD testů za každý započatý kalendářní rok 

4 000 Kč

Export vzorků z našeho centra - poplatek za administrativu

1 000 Kč

Time-lapse (kontinuální sledování embryí, pohovor)

5 500 Kč

EmbryoGlue

4 000 Kč

Embryogen

4 000 Kč

Echokatetr k embryotransferu (samoplátce)

1 500 Kč

Echokatetr k embryotransferu - doplatek nad rámec úhrady ZP

500 Kč

Microfluidic Sperm Sorting

5 000 Kč

Social freezing - cyklus pro kryokonzervaci oocytů

25 000 Kč

Vitrifikace každé další straw

2 000 Kč

Úhrada v den rozpisu stimulace

3 000 Kč

Úhrada v den OPU

Zahrnuje: konzultaci před zahájením stimulace, vypracování stimulačního protokolu, UZ během stimulace, odběr oocytů, vitrifikaci do 2 straw, skladování maximálně 5 roků

Nezahrnuje: stimulační léky, anestezii a stacionář

22 000 Kč

Výpis ze zdravotnické dokumentace na vlastní žádost

500 Kč

Vypracování optimálního stimulačního protokolu v AR (IVF)

500 Kč

Porada s partnerským párem o možnosti léčby sterility - vstupní pohovor

1 000 Kč

Ultrazvukové vyšetření

500 Kč

AMH

900 Kč

HCG test

300 Kč

Inseminace (nezahrnuje přípravu spermií)

2 500 Kč

HyCoSy

2 500 Kč

Stacionář

300 Kč

Anestezie

2 000 Kč

Transvaginální hydrolaparoskopie

4 600 Kč

Redukce vícečetné gravidity (zahrnuje stacionář, antibiotika)

4 000 Kč

Punkce cysty vaječníku (zahrnuje pohovor, nezahrnuje anestezii a stacionář)

2 000 Kč

RCUI (nezahrnuje anestezii a staiconář)

450 Kč

ENTONOX - inhalační analgezie

550 Kč

Kompletní spermiogram

1000 Kč

Mar test

800 Kč

Rozšířené vyšetření ejakulátu (STRIMAR)

2 500 Kč

Dávka spermií dárce pro IUI

4 000 Kč

Dávka spermií dárce pro ICSI

4 000 Kč

Příprava spermií k inseminaci

2 000 Kč

Vyšetření fragmentace DNA spermií

4 000 Kč

Test HBA nepřímé vyšetření na DNA fragmentaci, test zralosti

2 500 Kč

MESA/TESE

Zahrnuje: konzultaci před operačním výkonem, operační výkon, preparaci spermií

Nezahrnuje: anestezii, stacionář

20 000 Kč

ERA-1 Základní cena - vyšetření prvního vzorku pacientky metodou ERA

(zahrnuje pohovor, odběr vzorku včetně konzultací s ohledem na indikaci a výsledky vyšetření, pipelu k odběru endometria, odběrovou soupravu, dopravné/poštovné)

22 500 Kč

ERA-2 Snížená cena - vyšetření druhého vzorku od stejné pacientky metodou ERA - uplatňuje se v případě druhého upřesňujícího vyšetření, pokud byl výsledek z prvního odběru "pre-receptivní" nebo "post-receptivní"

18 850 Kč

ERA-3 Snížená cena - třetí a další vzorek od stejné pacientky metodou ERA - uplatňuje se v případě třetího a dalšího vyšetření, pokud byl výsledek z prvního odběru "pre-receptivní" nebo "post-receptivní"

13 400 Kč

Biopsie buněk pro PGD/PGS bez omezení počtu embryí

Nezahrnuje: prodlouženou kultivaci, AH

11 000 Kč

Preimplantační screening aneuploidií 8 chromozomů metodou FISH (PHS - FISH)

Vyšetřované chromozomy X, Y, 13, 15, 16, 18, 21, 22 bez omezení počtu embryí

Nezahrnuje: biopsii

35 000 Kč

Preimplantační screening aneuploidií 5 chromozomů metodou FISH (PGS - FISH)

Vyšetřované chroozomy X, Y, 13, 18, 21 bez omezení počtu embryí

Nezahrnuje: biopsii

27 000 Kč

Preimplantační diagnostika translokací metodou FISH (PGS - FISH)

Vyšetření translokace specifickými DNA sondami včetně vyšetření 5 dalších chromozomů X, Y, 13, 18, 21. Bez omezení počtu embryí.

Nezahrnuje: biopsii

60 000 Kč

Preimplantační vyšetření 24 chromozomů (PGS) metodou arrayCGH nebo NGS do 4 embryí

49 000 Kč

Přeimplantační vyšetření 24 chromozomů (PGS) metodou arrayCGH nebo NGS 5 - 8 embryí

74 000 Kč

Preimplantační vyšetření 24 chromozomů (PGS) metodou arrayCGH nebo NGS každé další embryo

Nezahrnuje: biopsii

7 000 Kč

Preimplantační vyšetření monogenních chorob (nepřímou genetickou diagnostikou - PGH)

Příprava metody, testování rodiny (pouze před 1. PGD cyklem)

9 000 Kč

Příprava metody, testování spermií v případě de novo mutace

15 000 Kč

PGD na embryích

Nezahrnuje: biopsii

67 500 Kč

Ultrazvukové vyšetření 1. trimestr - bez indikace lékařem

1 300 Kč

Ultrazvukové vyšetření 2. trimestr - bez indikace lékařem

1 200 Kč

Ultrazvukové vyšetření 3. trimestr - bez indikace lékařem

1 200 Kč

Vypálení obrázků z UZ na CD

100 Kč

UZT fototermoprint

50 Kč

NIPT

12 500 Kč


Napište nám