MUDr. Šárka Vilímová, Zástupce vedoucí IVF laboratoře, klinický genetik, PRONATAL Sanatorium

MUDr. Šárka Vilímová

Zástupce vedoucí IVF laboratoře, klinický genetik, PRONATAL Sanatorium

 

MUDr. Šárka Vilímová absolvovala 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1994.

Teoretické i praktické zkušenosti v oboru embryologie a lékařské genetiky sbírala v Centru reprodukční genetiky Ústavu biologie a lékařské genetiky Fakultní nemocnice v Motole, kde získala v r. 2000 odbornou způsobilost v oboru lékařská genetika a jehož se stala v roce 2002 vedoucí lékařkou. Propojení znalostí a zkušeností obou oborů je v asistované reprodukci nespornou výhodou.

Od r. 2010 zastává funkci zástupce vedoucí IVF laboratoře Sanatoria PRONATAL. Jako klinický genetik poskytuje poradenství především párům s poruchami reprodukce a následně prenatální poradenství gravidním pacientkám.

Je odpovědnou osobou tkáňového zařízení.

Neustále rozšiřuje své znalosti v oblasti reprodukční medicíny, embryologie a genetiky, účastní se pravidelně vzdělávacích akcí u nás i v zahraničí; je spoluautorkou několika publikací v odborných časopisech.

Členka odborných společností: Asociace reprodukční embryologie (ARE), Evropské společnosti pro lidskou reprodukci (ESHRE), Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti JEP a Společnosti lékařské genetiky JEP. Je držitelem licence ČLK pro výkon samostatné praxe, pro výkon odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru lékařská genetika.Centrum:

Napište nám