MUDr. Jana Rešlová, Vedoucí lékařka, PRONATAL Nord

MUDr. Jana Rešlová

Vedoucí lékařka, PRONATAL Nord

MUDr. Jana Rešlová studovala 5.let na LFUP v Olomouci, 6.ročník dokončila na LFUK v Praze.

Od roku 1990 pracovala na gynekologicko-porodnickém oddělení tehdejší Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem. V roce 2002 získala Licenci pro výkon samostatné gynekologické praxe a v roce 2005 Specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví.

Na asistovanou reprodukci se zaměřila v rámci gynekologicko-endokrinologické poradny při Krajské zdravotní a.s. v Ústí nad Labem, kde na malý úvazek pracuje dodnes a současně se podílí na službách.

Od roku 2005 pracuje v PRONATALU Nord v Teplicích. V roce 2009 složila atestaci z reprodukční medicíny a získala tak Specializovanou způsobilost v oboru reprodukční medicína.

V současné době zastává funkci vedoucího lékaře v PRONATALU Nord v Teplicích. Licenci pro výkon této funkce v oboru reprodukční medicína získala v roce 2013.

Je členem ČLK a ČGPS SAR.Centrum:

Napište nám