Neivazivní prenatální testování (NIPT)

NIPT je velmi přesný neinvazivní prenatální test, který pomáhá zjistit určité specifické vývojové chromozomální vady.

Princip testu je založen na vyšetření volné DNA plodu, která koluje v krvi matky. Vyšetření lze provést již od dokončeného 8. týdne těhotenství běžným odběrem krve ze žíly těhotné ženy. Na rozdíl od odběru choriových klků nebo odběru plodové vody je tak eliminováno případné riziko potratu. Neinvazivní prenatálnítestování je citlivější a přesnější než běžný screening v prvním a druhém trimestru. Začlenění NIPT do screeningového protokolu zvyšuje celkovou efektivitu screeningu a snižuje počet invazivních zákroků (odběr choriových klků, odběr plodové vody).

Testem lze zjistit trizomii chromozomů:

  • č. 13 – Patauův syndrom
  • č. 18 – Edwardsův syndrom
  • č. 21 – Downův syndrom

Test je doporučován zejména:

  • Těhotným ženám ve věku nad 35 let.
  • S prokázanou odchylkou chromozomů u plodu v předchozí graviditě (Downův, Edwardsův nebo Patauův syndrom).
  • V případě hraničního výsledku jiného prenatálního screeningového testu, zejména hraniční kombinovaný screening I. trimestru s normálním ultrazvukovým nálezem; pokud žena odmítne invazivní vyšetření (odběr plodové vody, příp. choriových klků).
  • Ženám, které chtějí mít co nejvyšší jistotu, že plod nemá Downův syndrom.

Cena testu v naší laboratoři je 12 500 Kč.

Vyšetření není hrazeno ze zdravotního pojištění. Za standardních podmínek je výsledek testu dostupný do dvou týdnů.

Jednoduchost

Test se dělá běžným odběrem krve matky.

Rychlost

Výsledky jsou dostupné do dvou týdnů.

V počátku těhotenství

Test lze provést od dokončeného 8. týdne gravidity.

Přesnost a spolehlivost

Přesnost dosahuje 99 %, pro Downův syndrom až 99,9 %.

Bezpečnost

Nehrozí riziko potratu jako je tomu například při invazivních metodách.

Vlastní laboratoř

Vzorky se neposílají do zahraničí a není třeba čekat dlouhé týdny na výsledky.


 

Napište nám