Implantacija

Implantacija je proces u nekoliko faza, koji vodi ka ugnježdavanju oplodjenog jajašca u materici.Nazad

Pišite nam