Produžena kultivacija

Uobičajeno se embriotransfer vrši nakon 2 do 3 dana kultivacije embriona.

  • Kod normalnog razvoja, oplodjena jajna ćelija nakon 5 dana dostiže stadijum tzv. blastociste.
  • Kod prirodne (spontane) trudnoće embrion upravo tog petog dana putuje kroz jajovod do materice, gdje se vezuje, odnosno vrši implantaciju.
  • Samo polovina embriona ima potencijal da dostigne ovaj stadijum razvoja. Jedino takvi embrioni imaju šansu za uspješnu kultivaciju i dovoljno su kvalitetni za eventualno zamrzavanje i korištenje u kasnijem periodu.

Jedna od prednosti embriona koji su u produženoj kultivaciji je i ta, da nam je omogućeno biopsijom odabrati nekoliko ćelija za genetsko ispitivanje (PGD/PGS). Na taj način, kao i produženim praćenjem razvoja, možemo za transfer izabrati najkvalitetniji embrion.

Kada se preporučuje produžena kultivacija:

  • Nakon više neuspjelih postupaka IVF

  • Kod pacijentkinja više starosne dobi

  • Kod pacijentkinja, koje žele preostale blastociste zamrznuti za buduće pokušaje

Imate pitanje?

Rado ćemo vam pomoći sa odgovorima na vaša pitanja ili vas naručiti na konsultacije.

Pišite nam
Pišite nam