IVF - In Vitro Fertilizacija

IVF metode se praktikuju već desetke godina i za to vrijeme su uspjele stići do visokog stadijuma uspješnosti u liječenju neplodnosti. 

IVF je serija nekoliko laboratorijskih i mikrohirurških djela zahvaljujući kojima uspijevamo doći do pozitivnih rezultata liječenja neplodnosti. Koristi se u slučajevima:

 • Neuspješnih spontanih ili pod ljekarskim nadzorom vodjenih pokušaja zatrudnjivanja

 • Više puta ponovljenih spontanih pobačaja

 • Patološkog nalaza spermograma muškarca

 • Patološkog nalaza kod žene

Kako protiče IVF ciklus?

 • Proces počinjemo razgovorom sa našim ljekarom, koji vam preporuči konkretnu metodu i informiše vas o toku liječenja.

 • Prvi korak je stimulacija, čiji je cilj stvaranje dovoljnog broja folikula, iz kojih će kasnije biti dobijena jajašca. Stimulacija je hormonalna i potrebno je da si žena u toku stimulacije sama aplicira injekcije. Tok stimulacije je praćen pomoću redovnih ultravučnih pregleda (u našem centru ili mjestu boravka žene). Ukoliko folikule postanu dovoljno velike, ženi sa aplicira doza hormona koja tempira odgovarajući termin za aspiraciju jajašaca.

 • Jajašca se uzimaju mikrohirurškom intervencijom koja traje 15 minuta i radi se u totalnoj anesteziji.

  • Aspiraciju (uzimanje jajašaca) radimo u jutarnjim satima i važno je da od prethodne ponoći niste ništa jela niti pila.

  • Neophodno je donijeti sa sobom odredjenu grupu nalaza, te potvrdu od porodičnog ljekara, kojom potvrdjuje da možete apsolvirati ovu operativnu intervenciju.

  • Nakon intervencije ste pod kontrolom ljekara i instrumenata, za cca 2 sata saznajete rezultat aspiracije jajašaca.

 • U laboratoriji postepeno pripremimo sva dobijena jajašca za prenos u specijalnu posudicu sa hranljivom otopinom, koja je prethodno označena imenom i prezimenom pacijentkinje, te matičnim brojem.

 • Posudicu pohranjujemo u kultivacijski boks, u kojem održavamo optimalne uslove za oplodnju jajašaca i razvoj embriona.

 • Kod muškaraca radimo spermiogram i u skladu sa dobijenim rezultatom biramo odgovarajuću metodu za oplodnju jajašaca.

 • U razmaku izmedju 2-6 sati nakon aspiracije jajašaca, omogućujemo kontakt jajašaca sa spermijama, da bi moglo doći do oplodnje.

 • Da li su jajašca bila oplodjena i da li je oplodnja dobro protekla, kontrolišemo nakon 24 h.

 • Prve embrione je moguće prenijeti 48 sati nakon aspiracije jajašaca. Imaju 2-4 ćelije. U skladu sa razvojem embriona, uglavnom se trudimo prenijeti embrione nakon produžene kultivacije tj. 4-6. dan. U pravilu prenosimo 1-2 embriona.

 • Ukoliko smo u toku IVF ciklusa dobili više embriona, preostale zamrzavamo i možemo ih koristiti za idući embrio transfer, u budućnosti.

Imate pitanje?

Rado ćemo vam pomoći sa odgovorima na vaša pitanja ili vas naručiti na konsultacije.

Pišite nam
Pišite nam