Klinička gravidnost

Za kliničku gravidnost smatramo trudnoću koju možemo dokazati i koja je jasno vidljiva pod ultrazvukom. Trudnoće, koje dokazujemo samo pozitivnim hCG hormonom u mokraći ili krvi, nazivamo biohemijska gravidnost.Nazad

Pišite nam