Donacija jajašaca i spermija

Donacija zametnih stanica tj. jajašaca i spermija je u Češkoj republici potpuno anonimna a donatorkama i donatorima su kompenzirani nastali troškovi, vezani za donaciju kao takvu. Nazad

Pišite nam