Balansirane translokacije

Balansirane translokacije su greške u genetskom kodu, tzv. obnovljeni hromozomi, koji su nastali „lomljenjem” dva hromozoma i kod kojih su odlomljeni dijelovi zamijenili svoja mjesta. Ukoliko ni jedan dio hromozoma ne nedostaje niti ih ima viška, osoba sa tako „obnovljenim” hromozomima je sasvim u redu i nosilac je balansirane translokacije. Problem nastaje u momentu kada joj se formiraju polne ćelije. Stvaraju se abnormalna jajašca ili spermije sa nedovoljnom ili prekomjernom genetskom informacijom. Zahvaljujući tome, stvaraju se embrioni sa nebalansiranom translokacijom, rizikom od pobačaja ili poroda djeteta sa teškim poremećajima.Nazad

Pišite nam