Naše apoteke

U našim apotekama ćete uvijek naći sve što će vam biti potrebno u toku liječenja. Apoteke su u sklopu konkretnih centara (klinika).

Apoteka Sanatorium PRONATAL

Apoteka Sanatorium PRONATAL

Na Dlouhé mezi 4
147 00 Praha 4

+420 774 701 704

Pišite nam