PGS - PREIMPLANTACIJSKI GENETSKI SCREENING

PGS se razlikuje od PGD po tome, što uglavnom tragamo za novonastalim defektima koji se tiču broja hromozoma u embrionima i to kod parova, koji inače nemaju genetske poremećaje. 

Ovom metodom pregledamo sva 23 para hromozoma, koje sadrži svaka zdrava ćelija ljudskog embriona. Ovim testom (screeningom) otkrivamo u embrionima nedovoljan broj ili višak broja hromozoma koji mogu dovesti do radjanja djeteta sa urodjenim hromozomalnim defektom. Neki sindromi, kao što su Patauov, Edwardsov i Downov su uzrokovani upravo prisustvom povećanog broja hromozoma u ćelijama. Smanjen broj hromozoma ili pojavljivanje kompleksnih hromozomskih abnormalnosti je najčešće uzrokom spontanih pobačaja ili niza neuspjeha kod pokušaja vantjelesnog začeća.

 

Zašto radimo ovaj screening i kome je namijenjen:

Screening radimo oglavnom kod žena starijih od 35 godina ali zahtijevati ga mogu i žene niže starosne dobi. Ostali razlogi zbog kojih je preporučen su, npr. onkološko liječenje u prošlosti, rodjenje djeteta sa urodjenim genetskim defektom u jednoj od prošlih trudnoća, spontani pobačaji, neuspjesi prilikom liječenja u IVF programu, korištenje spermija dobijenih metodom MESA/TESE. Pregled broja hromozoma i eventualni PGD ciljan na monogena oboljenja je pogodan, prije svega, za parove kod kojih je viša starosna dob žene.

 

Cilj screeninga je:

  • Snižavanje rizika od spontanog pobačaja
  • Snižavanje rizika rodjenja djeteta sa hromozomalnim defektom
  • Skraćivanje vremena čekanja na potomka, snižavanje broja neuspjelih pokušaja tj. ciklusa IVF
  • Snižavanje broja višebrojnih trudnoća (dvojke) izborom i prenosom jednog „zdravog” embriona

Imate pitanje?

Rado ćemo vam pomoći sa odgovorima na vaša pitanja ili vas naručiti na konsultacije.

Pišite nam
Pišite nam