Rukovodeći tim PRONATAL

Direktor stručne zdravstvene njege

Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.

 

Operativni direktor

Mgr. Kamila Hrbková

hrbkova@pronatal.cz

 

Menadžer prodaje i marketinga

Ing. Stanislav Zezulka

zezulka@pronatal.cz

 

 

Pišite nam