ZAKONSKI PROPISI

Pronatal je vodjen u skladu sa važećim zakonskim propisima Češke republike. Umjetna oplodnja u Češkoj republici je regulisana ovim zakonima:

 

  • 372/2011 Sb. – Zakon o zdravstvenim uslugama

  • 373/2011 Sb. – Zakon o specifičnim zdravstvenim uslugama

  • 296/2008 Sb. – Zakon o ljudskim tkivima i ćelijama

  • 422/2008 Sb. - Uredba o odredjivanju detaljnih zahtjeva za osiguravanje kvalitete i bezbjednosti ljudskih tkiva i ćelija, namijenjenih za korištenje kod čovjeka

 

Liječenje u centru asistirane reprodukcije, u skladu sa važećim zakonskim propisima, mogu apsolvirati samo partneri. Iz tog razloga se zahtijeva učešće oba partnera (učešće oba partnera nije potrebno prilikom svake posjeta centra), koji moraju biti različitog pola. Znači, umjetnu oplodnju mogu zahtijevati samo heteroseksualni parovi, bračna zajednica nije uslov. Navedenom zakonskom regulativom je isključeno da asistirana reprodukcija bude omogućena lezbijskim parovima ili ženama bez partnera.

Otac djeteta, koje je začeto umjetnom oplodnjom a koje se rodilo neudanoj ženi, je muškarac koji je dao saglasnost sa umjetnom oplodnjom. Što se tiče odredjivanja majke, zakon navodi da je majka djeteta žena, koja je rodila to dijete.

Umjetna oplodnja ne smije biti korištena u svrhu selekcije polova.

Donacija polnih ćelija je u ČR obostrano anonimna. Obostrana identifikacija donorki i primateljica nije moguća. Prema važećem zakonskom propisu u ČR, donacija jajašaca je dobrovoljna, anonimna i besplatna.

Zakon takodje odredjuje i to, da starosna dob žene na dan embriotransfera ne smije biti viša od 48 godina i 364 dana.

 

 

 

 

Pišite nam