Právní ujednání

Izdavač

PRONATAL, s.r.o.
Antala Staška 1670/80
140 00 Prag 4
www.pronatal.cz

Kompanija je upisana kod Opštinskog sudu u Pragu, odeljenje C, br. 29055
IČ: 04614283
DIČ: CZ61250813
Član MEDICON Group

Zaštita autorskih prava

Web stranica pronatal.cz sadrži široki spektar informaicja. PRONATAL s.r.o. ne preuzima odgovornost za moguća odstupanja od originalnog teksta, niti može garantovati njihovu ispravnost i aktualnost. Iz tog razloga, PRONATAL s.r.o. zadržaa sva prava vezana za takve informacije. 

Logo firme i sve ostale skraćenice, nazivi produkta uvedenih na ovim webovim stranicama su zaštićene zakonom. Informacije mogu biti samo preuzete i uložene. Bilo kakva druga forma komercijalnog iskorišavanja, kao npr. prosledjivanje trećim licima ili drugo širenje su strogo zabranjeni.  

Isključivanje odgovornosti

Informacije na našim webovim stranicama svakodnevno kontrolišemo i aktualizujemo. Medjutim, nismo u mogućnosti apsolutno isključiti eventualne propuste. Samim tim, ne možemo preuzeti odgovornost za aktualnost i ispravnost informacija. Isto sa odnosi i na druge web stranice koje su prosledjene tzv. „links". Nismo u mogućnosti preuzeti odgovornost za sadržaj drugih stranica, koje je moguće pogledati putem naše web strane. Zadržavamo pravo menjati ili dopunjavati informacije bez predhodnog upozorenja.  

Copyright

Sadržaj i struktura naših web stranica su zaštićene zakonom o autoskim pravima. Bilo kakvo prenošenje informacija, korišćenje ilustracija ili tekstova, potpuno ili delimično, zahtevaju predhodno odobrenje s naše strane.  

Izjava o poverenju

Svi podaci i informacije koje dobijemo u reakcijama na ovu web stranicu, će biti strogo poverljive. Podaci mogu biti korišćeni npr. da bi smo Vam slali brošure i informacije o postupcima. Podatke neémo zloupotrebljavati.

Elektronski linkovi

PRONATAL s.r.o. kao pružaoc  informacija odgovara na osnovu zakona za sadržaj navedenih informacija. Medjutim, potrebno je naprviti razliku medju našim sopstvenim sadržajem i sadržajem ostalih pružaoca podataka. Bez obzira što PRONATAL s.r.o. omogućava pristup raznim sadržajima npr. putem linkova, naša firma može biti odgovorna samo a one informacije i podatke ukoliko je bila svesna njihove nezakonite ili kriminalne namere i ukoilko nije sprovela adekvatne postupke da to i spreči.

© PRONATAL s.r.o.

 

 

Pišite nam