Naši hoteli

Da biste u toku liječenja imali maksimalni komfor, u nekim od centara moći ćete da se smjestite u naše hotele. Ukoliko konkretni centar nema svoj hotel, pomoći ćemo vam i preporučiti  smještaj koji je u blizini klinike i koji našim pacijentima nudi smještaj za povoljnije cijene.

Hotel PRONATAL Inn

Na Dlouhé mezi 4/12
147 00 Prag 4

+420 261 711 606, +420 730 541 612
pronatalinn@pronatal-hotel.cz

Hotel PRONATAL Plus

Čínská 888/4
160 00 Prag 6

+420 226 218 190

PRONATAL Nord

Bílinská 1509/6
415 01 Teplice

+420 417 531 110

PRONATAL Spa

Rumunská 1
360 01 Karlovy Vary

+420 353 224 170

PRONATAL Kolín

Zborovská 1100
280 02 Kolín II

+420 321 711 479

PRONATAL Repro

Fráni Šrámka 1169/33
370 01 České Budějovice

+420 386 354 890

Pišite nam