GENETIKA I GENETSKI PREGLEDI

Genetski pregledi parova prije početka liječenja neplodnosti i rano otkrivanje defekata kod embriona snižavaju broj neuspješnih IVF ciklusa na minimum. Zbog toga je moderna genetika veoma značajan dio asistirane reprodukcije.

Genetski pregled para

Ove konsultacije i pregled para se stručno nazivaju prekoncepcijski genetski pregled. Posebno je važno kod parova, kod kojih u porodici postoji realan rizik pojavljivanja genetski uslovljenog oboljenja, te opasnost da se u budućnosti pojavi kod sljedeće generacije.

Genetski pregled embriona

Na osnovu preporuke kliničkog genetičara i ukoliko je već poznato da postoji genetski rizik u porodici, radimo preimplantacijsku dijagnostiku monogenih oboljenja i hromozomskih aberacija – PGD (znači, da li je embrion naslijedio od jednog ili oba roditelja mutirani gen, koji će izazvati oboljenje) ili radimo preimplantacijski genetski screening – PGS aneuplodija (oštećenja, kod kojih hromozom nedostaje ili ih ima viška). Ukoliko embrion ima ispravan broj parova hromozoma (23 para), može biti prenesen u matericu.

Klinika i laboratorija genetike

Naša genetska laboratorija funkcioniše od 2002. godine i tada je PRONATAL postao prvi IVF centar u Češkoj republici, koji posjeduje vlastitu laboratoriju. Da bi mogla ispravno funkcionirati, sastavnim je dijelom odjeljenja kliničkih genetičara, koji preporučuju potrebne preglede i nakon toga objašnjavaju pacijentima rezultate pregleda.

Specijalizirana je, prije svega, na genetske preglede potencionalnih roditelja i njihovih embriona. Laboratorija posjeduje certifikat ISO, načini testiranja su akreditirani ČIA (Češki institut za akreditaciju). Dokazom stručnosti i kvalitete naše laboratorije je i to, da kod nas naručuju preglede i ostali IVF centri.

Za sve to možemo da zahvalimo timu naših stručnjaka kao i vrhunskoj opremljenosti laboratorije.

GenetSKA LABORATORIJA

Sastavnim dijelom liječenja neplodnosti su dva tipa genetskih pregleda:

Imate pitanje?

Rado ćemo vam pomoći sa odgovorima na vaša pitanja ili vas naručiti na konsultacije.

Pišite nam
Pišite nam