Najčešća pitanja

Prvi dan menstrualnog ciklusa je prvi dan Vašeg krvarenja, ukoliko je krvarenje počelo do 18 h. U protivnom, kao prvi dan se računa naredni dan.

Za stimulaciju se mogu koristiti različiti medikamenti, koji se uglavnom kombinuju. Mogu biti u obliku nosnog spreja, injekcija koje se apliciraju subkutano (potkožno), te tableta koje uzimate oralno.

Liječenje steriliteta može potrajati pa je odsustvo sasvim opravdano u situacijama kada žena obavlja fizički i/ili psihički naporan posao, koji može negativno uticati na njeno liječenje. Misli se na period stimulacije jajnika, od momenta aspiracije jajnih ćelija pa do testa na trudnoću.

Lijekove na bazi progesterona isključujemo kada je test na trudnoću negativan. U suprotnom, uzimaju se bez prestanka, uz konsultaciju sa Vašim ginekologom.

Najranije 11-12. dana. Idealno je uraditi test iz krvi 14. dan nakon transfera. U slučaju inseminacije, test se može uraditi već sa prvim danima kašnjenja ciklusa. Važno je test ponoviti, kao i otići na pregled ultrazvukom, gdje će ljekar isključiti eventualnu vanmateričnu trudnoću.

Zavisi od tipa liječenja kao i intenziteta hormonske stimulacije jajnika. Većinom su to 2-3 ciklusa, da bi se jajnici regenerisali i dobro reagovali na narednu terapiju.

Jajne ćelije se mogu oplodjavati u toku 24 h, ali do oplodnje uglavnom dolazi u prvih 8 do 12 sati. Spermatozoidi mogu živjeti čak i do 5 dana u ženskom genitalnom traktu ali su najaktivniji u prvih 48 sati.

Usluge u oblasti asistirane reprodukcije mogu biti sufinansirane iz Vašeg zdravstvenog osiguranja. Saznajte konkretne uslove kod Vašeg osiguravajućeg društva.


Uslovi sufinansiranja liječenja kod Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje:
1. Starosna dob žene do 39 godina, tj. postupak bi do te dobi trebao biti završen
2. Sa priloženom postojećom dokumentacijom o prijašnjim pokušajima i preporukom Vašeg ginekologa, predati kod HZZO zahtjev za liječenje u klinici PRONATAL Repro
3. U skladu sa konkretnim terminima koji su unaprijed bili odredjeni, klinika PRONATAL Repro će saradjivati sa HZZO u realizaciji dobijanja tiskanice E112 kao i predavanju ostalih informacija HZZO-u, vezanih za visinu troškova konkretnog postupka.
4. Saznajte više: http://www.hzzo.hr/kontaktirajte-nas/

Partneri ne moraju biti u bračnoj zajednici i to nije uslov za vantjelesnu oplodnju, ali je po češkom zakonu neophodna pismena saglasnost i muškarca i žene, koji ulaze u postupak vantjelesne oplodnje. Čak i u slučajevima, kada se radi o donaciji (jajnih ćelija ili spermija).

Normalni spermogram je onaj, gdje se u 1ml ejakulata nalazi bar 15 miliona spermatozoida, od čega bar 32 % progresivno pokretljivih. Vrijednosti spermograma se mogu mijenjati, pa se kod abnormalnih nalaza preporučuje kontrola za 1-3 mjeseca.

Zavisi od okolnosti. Ukoliko je došlo do spontanog pobačaja u prvim nedjeljama trudnoće i prošlo je bez zdravstvenih komplikacija, moguće je već sa sledećim menstrualnim ciklusom planirati trudnoću. U svakom slučaju, neizbježna je konsultacija sa ginekologom.

Medjutim, ukoliko se radilo o pobačaju koji je zahtijevao reviziju (abortus), preporučuje se pauza 3-4 mjeseca.

Pogodno vrijeme za novu trudnoću zavisi od načina na koji ste se porodili. Ukoliko je to bilo prirodnim putem, preporučuje se pauza bar od 6 mjeseci sa pretpostavkom, da ste prestala da dojite.

Ako je do porodjaja došlo carskim rezom, onda je taj period duži – oko godinu dana.

Imate pitanje?

Rado ćemo vam pomoći sa odgovorima na vaša pitanja ili vas naručiti na konsultacije.

Pišite nam
Pišite nam