Naši specijalisti

Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., Direktor za medicinsku njegu i specialista na području akušerstva i reproduktivne medicine

Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.

Direktor za medicinsku njegu i specialista na području akušerstva i reproduktivne medicine
Pokaži profil
MVDr. Ladislava Jelínková, CSc., Načelnik IVF laboratorije Sanatorijuma PRONATAL

MVDr. Ladislava Jelínková, CSc.

Načelnik IVF laboratorije Sanatorijuma PRONATAL
Pokaži profil
MUDr. Robert Středa, Ph.D., Ljekar-specijalist, PRONATAL Sanatorium

MUDr. Robert Středa, Ph.D.

Ljekar-specijalist, PRONATAL Sanatorium
Pokaži profil
MUDr. Vladimíra Paseková, Ljekar-specijalist, Sanatorium PRONATAL

MUDr. Vladimíra Paseková

Ljekar-specijalist, Sanatorium PRONATAL
Pokaži profil
MUDr. Nicole Mardešićová, Ljekar specijalist, PRONATAL Sanatorium

MUDr. Nicole Mardešićová

Ljekar specijalist, PRONATAL Sanatorium
Pokaži profil
MUDr. Lucie Marešová, Ljekar-spacijalist, PRONATAL Sanatorium

MUDr. Lucie Marešová

Ljekar-spacijalist, PRONATAL Sanatorium
Pokaži profil
RNDr. Ing. Michaela Baláková-Panošová, Embriolog IVF laboratorije, PRONATAL Sanatorium

RNDr. Ing. Michaela Baláková-Panošová

Embriolog IVF laboratorije, PRONATAL Sanatorium
Pokaži profil
Ing. Martin Jindra, zamjenik šefa IVF laboratorije, PRONATAL Plus

Ing. Martin Jindra

zamjenik šefa IVF laboratorije, PRONATAL Plus
Pokaži profil
MUDr. Vladimír Špička, Načelnik klinike PRONATAL Repro

MUDr. Vladimír Špička

Načelnik klinike PRONATAL Repro
Pokaži profil
Biljana Zjakić, Koordinator IVF hrvatski/srpski/češki jezik, PRONATAL Repro

Biljana Zjakić

Koordinator IVF hrvatski/srpski/češki jezik, PRONATAL Repro
Pokaži profil
Ljiljana Škorić, Koordinator IVF hrvatski/srpski/češki jezik, PRONATAL Repro

Ljiljana Škorić

Koordinator IVF hrvatski/srpski/češki jezik, PRONATAL Repro
Pokaži profil
Michaela Skalická, Koordinator IVF češki/njemački jezik, PRONATAL Repro

Michaela Skalická

Koordinator IVF češki/njemački jezik, PRONATAL Repro
Pokaži profil
RNDr. Marcela Kosařová, Ph.D., Šef genetske laboratorije

RNDr. Marcela Kosařová, Ph.D.

Šef genetske laboratorije
Pokaži profil
MUDr. Šárka Vilímová, Zamjenik šefa IVF laboratorije, klinički genetičar, PRONATAL Sanatorium

MUDr. Šárka Vilímová

Zamjenik šefa IVF laboratorije, klinički genetičar, PRONATAL Sanatorium
Pokaži profil
MUDr. Jana Rešlová, Načelnik klinike PRONATAL Nord

MUDr. Jana Rešlová

Načelnik klinike PRONATAL Nord
Pokaži profil
MUDr. Michal Lojka, Zamjenik načelnika klinike PRONATAL Nord

MUDr. Michal Lojka

Zamjenik načelnika klinike PRONATAL Nord
Pokaži profil

MUDr. Hana Belošovičová, PhD.

Ljekar specijalist, Ambulanta prenatalne medicine PRONATAL
Pokaži profil
Marina Mišković, Koordinator IVF hrvatski/srpski/češki jezik, PRONATAL

Marina Mišković

Koordinator IVF hrvatski/srpski/češki jezik, PRONATAL
Pokaži profil
Andrijana Purmenska, Koordinator IVF, PRONATAL Sanatorium

Andrijana Purmenska

Koordinator IVF, PRONATAL Sanatorium
Pokaži profil
MUDr. Jan Vobořil, Ljekar – specijalist, PRONATAL Sanatorium, PRONATAL Kolín

MUDr. Jan Vobořil

Ljekar – specijalist, PRONATAL Sanatorium, PRONATAL Kolín
Pokaži profil
MUDr. Jiří Dvořák, Ljekar-specijalist, PRONATAL Kolín

MUDr. Jiří Dvořák

Ljekar-specijalist, PRONATAL Kolín
Pokaži profil
Mgr. Richard Honner, Glavni embriolog, PRONATAL Spa

Mgr. Richard Honner

Glavni embriolog, PRONATAL Spa
Pokaži profil
Mgr. Jelena Dimitrijević Tešić, Koordinator IVF hrvatski/srpski/češki jezik, PRONATAL Sanatorium

Mgr. Jelena Dimitrijević Tešić

Koordinator IVF hrvatski/srpski/češki jezik, PRONATAL Sanatorium
Pokaži profil
Pišite nam