MUDr. Nicole Mardešićová, Ljekar specijalist, PRONATAL Sanatorium

MUDr. Nicole Mardešićová

Ljekar specijalist, PRONATAL Sanatorium

 

MUDr. Nicole Mardešićová  je završila 1. Medicinski fakultet Karlovog univerziteta u Pragu. Specijalista je u oblasti ginekologije i akušerstva.

Od 2008. godine je radila kao ljekar u Ustanovi za njegu majke i djeteta u Pragu. Od 2016. godine je član doktorskog tima Sanatorijuma PRONATAL. Član je stručnih udruženja ČGPS, SAR, ESHRE.Centar:

Pišite nam