MUDr. Hana Belošovičová, PhD.

Ljekar specijalist, Ambulanta prenatalne medicine PRONATAL

 

MUDr.Hana Belošovičová, PhD. je završila 2. Medicinski fakultet Karlovog univerziteta. Od promocije radi na ginekološko-akušerskoj klinici 1. Medicinskog fakulteta Karlovog univerziteta i VFN u Pragu. U PRONATALU je zaposlena od 2011. godine.

Prenatalnoj dijagnostici je posvećena od 2000. godine, kada joj je odobrena stipendija te je apsolvirala kurs Diploma in Fetal Medicine na King’s College of London. Specijalista je u oblasti ginekologije i akušerstva.

Autor je i koautor mnogih publikacija i predavanja, obučava ljekare za ultrazvučne prenatalne preglede. Član je Češkog udruženja za ultrazvuk i porodiljstvo i član International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Posjeduje certifikat ČSUPG ČSL JEP II.stepena, koji joj omogućava izvodjenje konzilijarnih ultrazvučnih pregleda u akušerstvu i ginekologiji. Posjeduje takodje certifikat od Fetal Medicine Foundation, London za izvodjenje screeninga u 1. i 2. tromjesečju trudnoće.Centar:

Pišite nam