Mgr. Richard Honner, Glavni embriolog, PRONATAL Spa

Mgr. Richard Honner

Glavni embriolog, PRONATAL Spa

 

Mgr. Richard Honner je završio biologiju na Katedri genetike i mikrobiologie Fakulteta prirodnih nauka Karlovog univerziteta u Pragu. Pet godina je bio zaposlen u centru asistirane reprodukcije PRONATAL Nord kao zamjenik glavnog embriologa a od septembra 2015. djeluje kao šef IVF laboratorije i odgovorna osoba ustanove za obradu, čuvanje i skladištenje tkiva PRONATAL Spa u Karlovim Varima.

Udruženje ESHRE mu je dodijelilo certifikat „Clinical Embryologist“. Član je Sekcije asistirane reprodukcije Češkog ginekološko-akušerskog udruženja ČLS JEP.Centar:

Pišite nam