MVDr. Ladislava Jelínková, CSc., Načelnik IVF laboratorije Sanatorijuma PRONATAL

MVDr. Ladislava Jelínková, CSc.

Načelnik IVF laboratorije Sanatorijuma PRONATAL

 

 

Jedna je od osnivača grane kliničke embriologije u ČR. Iskustvo, kako teorijsko tako i praktično, o reproduktivnoj biologiji i embriologiji stekla je tokom akademskog rada u Ustavu fiziologije i genetike Akademskih nauka ČR u Japanu, Francuskoj i Izraelu. Humanom embriologijom se bavi od 1995. godine, kada je radila kao glavni embriolog laboratorije na 1. Medicinskom fakultetu UK u Pragu. Nakon toga, 8 godina je zaposlena kao glavni embriolog IVF centra u Ulmu, Njemačka, danas već osmu godinu vodi IVF laboratoriju u Sanatorijumu PRONATAL.

MVDr. Ladislava Jelínková, CSc. poseduje certifikat najviših kvalifikacija kao embriolog:

  • Diplomu o specijalizaciji „Klinički embriolog“ ministarstva zdravlja ČR
  • „Senior Embryologist“ od Evropske zajednice za humanu reprodukciju i embriologiju (ESHRE)
  • „Reproduktionsbiologin“ od Njemačke zajednice za embriologiju (AGBRM)

Članica je Sekcije asistirane reprodukcije Češke ginekološko-akušerske zajednice, zatim članica komisije za oblast Klinička embriologija ministarstva zdravlja.

Posvećena je predavanjima, publikuje radove u stručnim časopisama i specijalizovanim konferencijama.

Uključujući konferencije ESHRE, ASRM (američka organizacija za reproduktivnu medicinu), dva puta je osvojila prvo mjesto u državnom takmičenju za najbolje predavanje u oblasti konferencije SAR ČGPS.

MVDr. Ladislava Jelínková, CSc. uvodi u praksu najnovije tehnologije u oblasti reproduktivne medicine.Centar:

Pišite nam