Genetik und genetische Untersuchungen

Genetická vyšetření páru před zahájením léčby neplodnosti a včasný záchyt genetických vad u embryí snižují počet neúspěšných IVF cyklů na minimum. Moderní genetika je proto významnou součástí asistované reprodukce.

Genetické vyšetření páru

Tato konzultace a vyšetření páru se odborně nazývá prekoncepční genetické vyšetření páru. Je důležité především u párů, u kterých je v rodině reálné riziko výskytu geneticky podmíněného onemocnění a je zde nebezpečí, že se v budoucnu může toto onemocnění v další generaci znovu objevit.

Genetické vyšetření embryí

U embryí provádíme na základě doporučení klinického genetika při známém genetickém riziku v rodině buď preimplantační diagnostiku monogenních chorob a chromozomových aberací - PGD (tedy zda embryo zdědilo od jednoho nebo obou rodičů mutovaný gen způsobující onemocnění), nebo preimplantační genetický screening - PGS aneuplodií (porucha, při které chromozomy buď chybí, nebo přebývají). Pokud má embryo správný počet párů chromozomů (23 párů), je vhodné pro přenos do dělohy.

PRONATAL– genetisches Labor

Unser genetisches Labor arbeitet seit dem Jahre 2002 und PRONATAL wurde 1. IVF Zentrum in der Tschechischen Republik, die ein eigenes genetisches Labor besitzt. 

Es spezialisiert sich v.a. auf genetische Untersuchung der potentionellen Eltern und Embryonen. Das Labor ist ein ISO Zertifikationsinhaber, die Untersuchungsmethoden sind akkreditiert vom Tschechischen Institut für Akkreditation (ČIA). Ein Beweis zu Fachlichkeit und Qualität unserer Arbeitsstelle ist auch das, dass in unserem Labor auch andere IVF Zentren Untersuchungen eingehen.

Dafür sind wir unserem Spezialistenteam und Spitzenlaborhinterland dankbar.

Genetisches labor

Es gibt 2 Typen der genetischen Untersuchung, die man bei der Behandlung der Unfruchtbarkeit verwendet:

Haben Sie eine Frage?

Gerne beantworten wir Ihre Fragen, bzw. können wir einen Termin zum Erstgespräch/Beratungstermin vereinbaren.

Schreiben Sie uns