Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc., Ředitel pro léčebnou péči a odborný zástupce pro obory gynekologie, porodnictví a reprodukční medicínu

Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc.

Ředitel pro léčebnou péči a odborný zástupce pro obory gynekologie, porodnictví a reprodukční medicínu

 

Doc. MUDr. Tonko Mardešić, CSc. se zabývá diagnostikou a léčbou sterility již od roku 1986, kdy pod jeho vedením tým dosáhl řadu priorit v rámci Československa a posléze České republiky (první porod po přenosu rozmraženého embrya, první porody po aplikaci mikromanipulačních postupů v oblasti zona pellucida, aplikace kokultivačních systémů).

Od počátku roku 1996 je doc. Mardešić vedoucím lékařem Sanatoria Pronatal, kde se spolupracovníky realizuje představy o optimálních diagnostických a léčebných postupech u párů s poruchou plodnosti.

Kromě bohaté přednáškové činnosti doma i v zahraničí je autorem mimo jiné řady kapitol v domácích i zahraničních publikacích, několika monografií a řady původních prací.

Dlouholetý člen Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE), kde působil i jako člen Executive Committee ESHRE, opakovaně byl členem výboru České gynekologické společnosti (ČGPS) a je členem výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS.Centrum:

Napište nám