RNDr. Marcela Kosařová, Ph.D., Vedoucí genetické laboratoře PRONATAL

RNDr. Marcela Kosařová, Ph.D.

Vedoucí genetické laboratoře PRONATAL

 

RNDr. Marcela Kosařová, Ph.D. se narodila v roce 1967 v Ostravě. Po absolvování gymnázia studovala obor biochemie na přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Po absolutoriu v roce 1990 pracovala až do roku 2002 v Ústavu molekulární genetiky AVČR v Praze na oddělení molekulární a buněčné imunologie, kde se zabývala výzkumem genů a mechanismů kontrolujících vnímavost organismů na některá genetická onemocnění. V roce 2002 stála u zrodu. Genetické laboratoře PRONATAL, kde se věnuje reprodukční genetice a zejména preimplantační genetické diagnostice. Absolvovala speciální průpravu v oboru Vyšetřovací metody v lékařské genetice – molekulární genetika. Je spoluautorkou několika odborných publikací a členkou Společnosti lékařské genetiky a genomiky SLČJEP, Sekce asistované reprodukce ČGPS SLČJEP a Asociace reprodukčních embryologů.Centrum:

Napište nám