MUDr. Michal Lojka, Zástupce vedoucího lékaře, PRONATAL Nord

MUDr. Michal Lojka

Zástupce vedoucího lékaře, PRONATAL Nord

 

V roce 2005 promoval na Lékařské fakultě UPJŠ v Košicích a zároveň absolvoval rozdílové licenční zkoušky USMLE pro práci lékaře v USA.

Během svého postgraduálního studia v lůžkových zařízeních Ústeckého kraje se zaměřoval na operativní léčbu neplodnosti, praxi získával taky v perinatologických centrech v Mostě a v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze – Podolí, kde v roce 2010 získal specializovanou způsobilost v oboru Gynekologie a porodnictví.

Od roku 2010 pracuje v centru asistované reprodukce PRONATAL Nord a v roce 2013 absolvoval nástavbovou atestaci a získal specializovanou způsobilost v oboru Reprodukční medicína.

Pravidelně se účastní vzdělávacích akcí u nás i v zahraničí,

je držitelem Licence k výkonu soukromé lékařské praxe, pro výkon funkce lektor v lékařské praxi, pro výkon funkce odborného zástupce a pro poskytování poradenských služeb v oboru Gynekologie a porodnictví a obor Reprodukční medicína.

Je auditovaným držitelem licence FMF pro ultrazvukovou diagnostiku.

Je členem Sekce asistované reprodukce a Sekce ultrazvukové společnosti ČGPS ČLS JEP, členem Evropské společnosti pro reprodukční medicínu.Centrum:

Napište nám