MUDr. Michal Kouřil, Lékař - specialista, PRONATAL Spa

MUDr. Michal Kouřil

Lékař - specialista, PRONATAL Spa

V roce 2004 promoval na Lékařské fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě.

Od roku 2004 do roku 2015 pracoval na gyn.-por. oddělení  Nemocnice v Karlových Varech jako sekundární lékař.

Od roku 2009 působí  v Centru asistované reprodukce v Pronatal SPA v Karlových Varech.  

V roce 2011 získání specializované způsobilosti - atestace v oboru gynekologie a porodnictví.

Je členem Sekce asistované reprodukce ČGPS CLS JEP a  držitelem Licence k výkonu soukromé lékařské praxe.

Od roku 2015 rovněž pracuje v soukromé gynekologické ambulanci.



Centrum:

Napište nám