MUDr. Jan Vobořil, Lékař - specialista, PRONATAL Sanatorium, PRONATAL Kolín

MUDr. Jan Vobořil

Lékař - specialista, PRONATAL Sanatorium, PRONATAL Kolín

 

Jan Vobořil absolvoval 2. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze v roce 1989.

Lékařskou praxi zahájil v roce 1989 v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze, kde se roku 1994 stal členem týmu oddělení IVF. Problematice neplodnosti se věnuje od té doby nepřetržitě doposud. Od roku 1996 je zaměstnancem Sanatoria PRONATAL Praha, kde v současnosti zastává místo primáře, je též odpovědnou osobou tkáňového zařízení.

Průběžně rozšiřuje své znalosti v oblasti reprodukční medicíny, účastní se pravidelně vzdělávacích akcí u nás i v zahraničí; je spoluautorem několika publikací v odborných časopisech.  Absolvoval atestaci ve specialisovaném oboru Reprodukční medicína. Je držitelem licence ČLK pro výkon samostatné praxe a pro výkon odborného zástupce.Centrum:

Napište nám