MUDr. Hana Belošovičová, PhD.

Lékařka - specialistka, Ambulance prenatální medicíny PRONATAL

 

MUDr.Hana Belošovičová, PhD. vystudovala 2. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy. Od promoce pracuje na Gynekologicko porodnické klinice 1. LF UK a VFN v Praze. V PRONATALU pracuje na částečný úvazek od roku 2011.

Prenatální diagnostice se věnuje od roku 2000, kdy získala stipendium a absolvovala kurz Diploma in Fetal Medicine na King’s College of London. Má specializovanou způsobilost v oboru gynekologie a porodnictví.

Je autorkou a spoluautorkou řady publikací a přednášek, školí lékaře v prenatálních ultrazvukových vyšetřeních. 

Je členkou České Společnosti pro Ultrazvuk v Porodnictví a Gynekologii ČSL JEP a International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. Má certifikát ČSUPG ČSL JEP II.stupně opravňující k provádění konziliárních ultrazvukových vyšetření v porodnictví a gynekologii. Má certifikát k provádění screeningu v I. a II. trimestru od Fetal Medicine Foundation, London.Centrum:

Napište nám