MVDr. Ladislava Jelínková, CSc., Vedoucí IVF laboratoře, PRONATAL Sanatorium

MVDr. Ladislava Jelínková, CSc.

Vedoucí IVF laboratoře, PRONATAL Sanatorium

 

Je jedna ze zakladatelek oboru klinická embryologie v ČR. Teoretické i praktické zkušenosti o reprodukční biologii a embryologii získala během vědecké práce v Ústavu živočišné fyziologie a genetiky Akademie věd ČR, dále v rámci vědeckých pobytů v Japonsku, Francii, Izraeli.  Humánní embryologií se zabývá od roku 1995, kdy pracovala jako vedoucí embryologické laboratoře na 1. lékařské fakultě UK v Praze, poté osm let jako vedoucí embryolog IVF centra v Ulmu, Německo, nyní již osmý rok vede IVF laboratoř v Sanatoriu Pronatal.

MVDr. Ladislava Jelínková, CSc. je držitelka certifikátů nejvyšší kvalifikace jako embryolog:

  • Diplom o specializaci „Klinický embryolog“ ministerstva zdravotnictví ČR
  • „Senior Embryologist“ od Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE)
  • „Reproduktionsbiologin“ od Německé společnosti pro embryologii (AGBRM)

Je členka Sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti, dále členka atestační komise pro obor Klinická embryologie ministerstva zdravotnictví.

Věnuje se přednáškové činnosti a publikuje v odborných časopisech i na specializovaných konferencích, včetně výročních konferencí ESHRE, ASRM (americká společnost pro reprodukční medicínu), dvakrát získala ocenění za první místo v celostátní soutěži o nejlepší přednášku v rámci konference SAR ČGPS.

MVDr. Ladislava Jelínková, CSc. zavádí nejnovější technologie v oblasti asistované reprodukce do praxe.Centrum:

Napište nám