Základní screening v 1. trimestru

Základní screening v 1. trimestru provádíme pro to, abychom odhalili v časném těhotenství některé případné zdravotní komplikace a dokázali je včas společně řešit. V tomto screeningu:

  • Určujeme přesnou délku těhotenství, zpřesňujeme termín porodu.
  • Stanovujeme velikost plodu a rozměru šíjového projasnění (velké šíjové projasnění může signalizovat riziko vrozené vady)
  • Zjišťujeme rizika vrozených vad (Downův, Edwardsův syndrom)

 

Základní screening v 1. trimestru můžete také objevit pod názvem kombinovaný test. Nazývá se tak, protože při tomto vyšetření se kombinují výsledky vyšetření pomocí ultrazvuku a výsledky rozboru krve matky. V té se konkrétně sleduje hladina PAPP A a volný fragment beta hCG.

Kombinovaný test je neinvazivní vyšetření, díky němuž velice spolehlivě stanovíme různá rizika vrozených vad (například Downův, Edwardsův syndrom). Tento test je vysoce přesný a citlivý, zachytíme díky němu až 90 % plodů s Downovým syndromem oproti vyšetření ze standardně prováděného triple testu, kde je záchyt Downova syndromu 50 - 60 %.

Kombinovaný test má významně nižší falešnou pozitivitu, tj. chybně pozitivní výsledek testu u zdravého plodu. Snižuje se tak potřeba provedení odběru plodové vody pro vyloučení, nebo potvrzení pozitivního nálezu. Důvodem, proč se snažíme vyhnout odběru a rozboru plodové vody, je riziko samovolné ztráty těhotenství následkem provedení výkonu.Zpět do slovníku pojmů

Napište nám