Představujeme naše specialisty

04.11.2016

V našich zařízeních PRONATAL se o vás postarají vyškolení specialisté a špičky ve svém oboru. Pojďme si na začátku představit největšího odborníka nejen u nás, ale v celé ČR - pana doc. MUDr. Tonko Mardešiće, CSc.

V našich zařízeních PRONATAL se o vás postarají vyškolení specialisté a špičky ve svém oboru. Představujeme vám Doc. MUDr. Tonko Mardešiće CSc., který se zabývá diagnostikou a léčbou sterility již od roku 1986.

Pod jeho vedením jeho tým dosáhl řadu úspěchů v rámci Československa a posléze České republiky (první porod po přenosu rozmraženého embrya, první porody po aplikaci mikromanipulačních postupů v oblasti zona pellucida, aplikace kokultivačních systémů).
Od počátku roku 1996 je doc. Mardešić vedoucím lékařem Sanatoria PRONATAL, kde se spolupracovníky realizuje představy o optimálních diagnostických a léčebných postupech u párů s poruchou plodnosti.


Kromě bohaté přednáškové činnosti doma i v zahraničí je autorem mimo jiné řady kapitol v domácích i zahraničních publikacích, několika monografií a řady původních prací nejen pro lékařské specialisty, ale také pro páry s narušenou plodností.
Doc. Mardešić je dlouholetým členem Evropské společnosti pro lidskou reprodukci a embryologii (ESHRE), kde působil i jako člen Executive Committee ESHRE, opakovaně byl členem výboru České gynekologické společnosti (ČGPS) a je členem výboru Sekce asistované reprodukce ČGPS.

Napište nám