Zapojte se do klinické studie a získejte IVF zdarma

03.12.2018
Zapojte se do klinické studie a získejte IVF zdarma

 

Plánujete podstoupit oplodnění in vitro? Zahájili jsme nábor pacientek do klinické studie, ve které se bude zjišťovat, zda nový hodnocený přípravek může zvýšit pravděpodobnost těhotenství u žen podstupujících oplodnění in vitro (IVF) nebo intracytoplazmatickou injekcí spermií (ICSI) ve srovnání s placebem. Hodnocený přípravek je v pokročilé fázi klinického vývoje, ale není dosud na trhu.

K účasti v této studii můžete být vhodná, pokud:

  • Jste ve věku 18-37 let.

  • Podstupujete IVF/ICSI léčbu neplodnosti.

 

Vaše účast v této studii může trvat mezi 11 až 19 týdny a může zahrnovat i některé další návštěvy kliniky.

Pokud se chcete dozvědět více o této výzkumné studii, obraťte se prosím na vrchní sestru Lenku Sajlerovou na e-mailové adrese sajlerova@pronatal.cz (Praha) nebo na sestru Gabrielu Kubíkovou na telefonním čísle 417 531 110 (Teplice).

Telefonní hovor nebo jakýkoli jiný kontakt Vás nezavazuje k účasti ani neznamená, že jste způsobilá k účasti ve studii.

Veškerá vyšetření související se studií (např. léčba hodnoceným přípravkem, laboratorní testy, konzultace pacienta), jakož i část Vašich cestovních výdajů do studijního pracoviště a část nákladů na IVF/ICSI bude hradit zadavatel studie.

 

Veškeré informace, které nám poskytnete, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Napište nám

Máte další dotazy? Nebojte se nás zeptat.

Napište nám