Zapojte se do klinické studie a získejte IVF cyklus zdarma.

02.03.2017
Zapojte se do klinické studie a získejte IVF cyklus zdarma.

Řešíte oplodnění in vitro?
Nově nabíráme pacientky do klinické studie, díky níž máte šanci podstoupit IVF cyklus zdarma. Nabídka je časově omezena.

O co v klinické studii půjde?
V rámci této celovropské klinické studie budeme zjišťovat, zda nový hodnocený lék může zvýšit 
pravděpodobnost otěhotnění u žen, které podstupují IVF léčbu (oplodnění in vitro) nebo
léčbu pomocí metody ICSI (intracytoplazmatickou injekci spermií). 
Úspěšnost léčby je vždy porovnávána s tzv. placebem.
Lék hodnocený v této klinické studii je již v pokročilé fázi klinického vývoje, ale není dosud na trhu.

Kdo se může zúčastnit této klinické studie?
Jste žena ve věku 18–36 let (tedy až do dne, kdy slavíte 37. narozeniny)
Chystáte se podstoupit IVF/ICSI léčbu neplodnosti.
Máte BMI v rozmezí 18-38
Nemáte diagnostikovanou přítomnost žádných závažných chorob (včetně trombofilních mutací)
Tento cyklus v rámci klinické studie by byl pro vás první nebo maximálně druhý buď celkově nebo od posledního klinického těhotenství.

Jak dlouho budete ve studii případně zapojena?
V této studii můžete být zapojena mezi 11 až 19 týdny a účast ve studii může vyžadovat i některé další návštěvy 
kliniky.

Jaké náklady budete mít spojené s účastí v klinické studii?
Veškerá vyšetření, která podstoupíte v rámci klinické studie (např. léčba hodnoceným přípravkem, laboratorní testy a další vyšetření, konzultace pacienta) bude hradit zadavatel studie. Zadavatel studie vám také proplatí náklady na IVF/ICSI i část cestovních nákladů spojených s dopravou do studijního pracoviště.

Jak se můžete dozvědět více o studii?
Pokud se chcete dozvědět více o této výzkumné studii, kontaktujte nás od pondělí do pátku od 8:00 do 16:30 hodin:

Lenka Sajlerová
tel. 724 947 784
sajlerova@pronatal.cz, případně recepce@pronatal.cz
 

Jako důležité považujeme vám sdělit, že telefonní hovor nebo jakýkoli jiný kontakt Vás nezavazuje k účasti a ani neznamená, že jste způsobilá k účasti ve studii.
Chceme vám také sdělit, že veškeré informace, které nám poskytnete, budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Napište nám

Máte další dotazy? Nebojte se nás zeptat.